Voor wie?

Het Lambertusfonds beheert een vermogen en kan daaruit financiƫle bijdragen verstrekken aan personen of gezinnen die geconfronteerd worden met (noodzakelijke) ziekte- of tandartskosten, die zij zelf niet kunnen betalen en welke kosten door andere instanties (zoals verzekeraar, overheid) niet vergoed worden. Het Lambertusfonds verstrekt alleen financiƫle bijdragen aan mensen die woonachtig zijn in de Gemeente Helmond.