Lambertusfonds

De Stichting Helmond Zorg Lambertus ( Lambertusfonds) is een stichting die in 1996 op particulier initiatief is opgericht in Helmond. Het Lambertusfonds stelt zich ten doel het scheppen van financiële mogelijkheden om mensen wonende in de Gemeente Helmond tijdens ziekte zo lang mogelijk thuis een zo optimaal mogelijke lichamelijke en geestelijke verzorging te bieden indien de eigen financiële middelen en algemeen bestaande mogelijkheden tot hulpverlening daarvoor niet toereikend blijken te zijn.

Daarnaast geeft zij financiële ondersteuning daar waar door ziektekosten, tandartskosten, noodzakelijke hulpmiddelen of eigen bijdrage het gezinsbudget te zwaar wordt belast.

Uitgangspunt is dat bij de aanvraag een begroting van de (tandarts)kosten wordt ingediend. Vervolgens wordt de aanvraag door ons beoordeeld en besluiten we of, en zo ja, welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Van belang is te weten dat wij in beginsel geen luxe tandartskosten, zoals kronen en implantaten vergoeden en het maximum te vergoeden bedrag € 1.000 bedraagt.

Onder de verschillende kopjes in bovenstaande balk treft u verdere informatie aan.