Aanvraagprocedure

Indien de betrokkene tot de doelgroep behoort dan kunt u een aanvraag indienen via de aanvraagtoepassing van het Lambertusfonds.

De betrokkene dient woonachtig te zijn in de Gemeente Helmond.

Door op deze link te drukken komt u bij de aanvraagtoepassing.

Niet alle browsers kunnen goed overweg met de aanvraagtoepassing. Indien u geen bestanden kunt uploaden of de aanvraag niet kunt afronden, dan verzoeken wij u bijgaand aanvraagformulier te gebruiken en de problemen met vermelding van uw browser en versienummer aan ons door te geven.

Om de aanvraag goed en snel te kunnen beoordelen, moet de aanvraag voldoen aan enkele voorwaarden.

Zo moet de aanvraag volledig zijn en moeten enkele bijlagen meegestuurd worden. U vindt de specificaties hiervan in de aanvraagtoepassing.

Het verdient aanbeveling om de aanvraag te laten voorbereiden door uw hulpverleningsinstantie. Dit kan zijn de contactpersoon bij de gemeente Helmond, SMO, bewindvoerder, Leger des Heils, LEV-groep of andere hulpverleners.

De bestuursleden kunnen contact opnemen met de aanvrager dan wel zijn of haar hulpverlener om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Voor een snelle beoordeling is een adequate beantwoording van de vragen van belang.