Contact

Het Lambertusfonds is bereikbaar op secretaris@lambertusfonds.nl en via de voorzitter mevrouw Marieke Burgers-Thomassen,
mobiel:  06-23 939 416

Bestuur:

Marieke Burgers-Thomassen, voorzitter

Alfred van Asten, secretaris/penningmeester secretaris@lambertusfonds.nl 

Lidwien Koolen

Frank Smits

Frank Wolters